ระบบสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จำกัด

* USER
    - สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบบุคลทั่วไปให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน (13หลัก)
    - สมาชิกสมทบพลทหารให้ใช้เลขบัญชีเงินฝาก
** PASSWORD
    - สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบบุคลทั่วไปให้ใช้เลขสมาชิก (5หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0)
    - สมาชิกสมทบพลทหารให้ใช้เลขบัญชีเงินฝาก

หากท่าน  ลืมรหัสผ่าน  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อยืนยันตัวตน เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะดำเนินการ RESET รหัสผ่านใหม่ให้ท่าน
คำแนะนำ  เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก  ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเพื่อความปลอดภัย